it's joketime >:)

detective mode!

19 - odesk
20 - notes
30 - notes
18 - joketime
25 - school
2 - bf
3 - wala lang
4 - wala lang
 31 - greg
1 - greg
10 - bf
11- mystery man
12 - wala lang
14 - kwento
15 - wala lang
16 - mystery man
17- kwento
18 - wala lang
19 - mystery man
21 - mystery man confirmed
22 - wala lang
23 - name drop
24 - bf

ako pa tanga? pano ba yan alam ko na. kung pumasada ka naman kasi ang obvious.
nyek.
Share:

Blog Archive